Notatka prasowa

W dniu 22 października 2013 odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą ?Cenniejsza od złota?. Realizatorem projektu było Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol Sp. z o.o. Projekt ten, którego głównym celem było przekazanie szerokiemu gronu odbiorców informacji i wiedzy inspirującej do zmiany codziennych nawyków i bardziej racjonalnego korzystania z wody, zaangażował ludzi nauki, organizacji społecznych, biznesu i przedstawicieli instytucji ochrony środowiska. Podstawowym narzędziem był specjalnie opracowany i opublikowany cykl czterech map. Na awersach zaprezentowano przede wszystkim bogactwo Polskich wód powierzchniowych, a więc rzek, kanałów, jezior, zbiorników wodnych, bagien i mokradeł. Z kolei z rewersów można było dowiedzieć się jak ważną rolę pełni woda w przyrodzie, jakie problemy wynikają z jej użytkowania i jak powinniśmy o nią dbać aby racjonalnie wykorzystywać jej zasoby. Mapy zostały wydane w nakładzie 4 x 250 000 egzemplarzy i były dystrybuowane jako bezpłatny dla czytelnika dodatek do dziennika Super Express. W ramach projektu opublikowano także cykl ośmiu artykułów tematycznych oraz zrealizowano cały szereg działań uzupełniających i upowszechniających akcję. Dystrybucję poprzedziły zapowiedzi prasowe i emisja spotów radiowych, a materiały, oprócz wersji tradycyjnej, trafiły również do sieci i były publikowane m.in. na stronach serwisu SE.pl i na stronie internetowej projektu www.cenniejszaodzlota.pl. W efekcie, każdy czytelnik dowiedział się że woda jest CENNIEJSZA OD ZŁOTA.

 

FACEBOOK