Program konferencji

11.00 ? 11.15
Rozpoczęcie Konferencji

11.15 ? 11.30
Prelegent: Pani Anna Ronikier-Dolańska
(Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
Tytuł wystąpienia: ?Ochrona wód w ochronie przyrody w Polsce"

11.35 ? 11.50
Prelegent: Pani Aleksandra Atłowska
(Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie)
Tytuł wystąpienia: ?Woda w krajobrazie Mazowsza",

11.55 ? 12.10
Prelegent: Pan Piotr Adamski
(Dyrektor, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych)
Tytuł wystąpienia : ?Działania Lasów Państwowych w ochronie wód w lasach, na przykładzie realizacji projektu małej retencji"

12.15 ? 12.30
Prelegent: Pan Edmund Kaca
(Dyrektor, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
Tytuł wystąpienia: ?Stan i trendy w gospodarowaniu wodą w polskim rolnictwie",

12.35 ? 12.55
Przerwa na kawę

13.00 ? 13.15
Prelegent: Pan Rafał Hampel
(Hansgrohe Sp. z o.o.)
Tytuł wystąpienia: ?Nowoczesne technologie oszczędzania wody w gospodarstwie domowym".

13.20 ? 13.35
Prelegent: Pani Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
(Kierownik Katedry Limnologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański)
Tytuł wystąpienia: ?Zasoby wodne - odnawialny skarb przyrody"

13.40 ? 13.55
Prelegent: Pan Marcin Kalbarczyk
(Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie)
Tytuł wystąpienia : ?Najcenniejsze obszary wodno-błotne w systemie ochrony przyrody województwa mazowieckiego"

14.00 ? 14.15
Prelegent: Pan Maciej Borówka
(Prezes Daunpol Sp. z o.o. Warszawa)
Tytuł wystąpienia: ?Mapy jako skuteczne narzędzie komunikacji społecznej ? podsumowanie projektu ?Cenniejsza od złota...",

14.15 ? 14.30
Zakończenie

 

FACEBOOK