Zaproszenie

ZAPROSZENIE

CENNIEJSZA OD ZŁOTA

- ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna - zasoby, jakość
i gospodarowanie wodą w Polsce

 

Arkady Kubickiego
Zamek Królewski w Warszawie
22 października 2013, godz. 11.00

 

 

PRELEGENCI I TEMATY REFERATÓW:

  • Pani Anna Ronikier-Dolańska (Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) - ?Ochrona wód w ochronie przyrody w Polsce?,
  • Pani Aleksandra Atłowska (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie) - ?Woda w krajobrazie Mazowsza?,
  • Pan Marcin Kalbarczyk (Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie) - ?Najcenniejsze obszary wodno-błotne w systemie ochrony przyrody województwa mazowieckiego?,
  • Pan Piotr Adamski (Dyrektor,Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) - ?Działania Lasów Państwowych w ochronie wód w lasach, na przykładzie realizacji projektu małej retencji?,
  • Pan Edmund Kaca (Dyrektor, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) - ?Stan i trendy w gospodarowaniu wodą w polskim rolnictwie?,
  • Pani Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (Kierownik Katedry Limnologii, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański) - ?Zasoby wodne - odnawialny skarb przyrody?,
  • Pan Maciej Borówka (Prezes Daunpol Sp. z o.o. Warszawa) - ?Mapy jako skuteczne narzędzie komunikacji społecznej ? podsumowanie projektu ?Cenniejsza od złota??,
  • Pan Rafał Hampel (Hansgrohe Sp. z o.o.) - ?Nowoczesne technologie oszczędzania wody w gospodarstwie domowym?.

 

 

FACEBOOK